Streekstad Centraal

Terwijl het aantal mensen deels of geheel in de WW landelijk daalde met 0,7 procent, was er in arbeidsregio Noord-Holland Noord in november juist een stijging van 1,1 procent. Binnen onze regio zag Langedijk een toename van 310 naar 325 WW'ers (4,8%), Bergen eentje van 333 naar 339 (1,8%) en Alkmaar van 1,803 naar 1,814 (0,6%). Heerhugowaard kende als enige een daling, en wel van 826 naar 824 (-0,2%).

Naar verhouding is het aantal WW'ers op de totale beroepsbevolking is nog altijd laag: in Langedijk 2,1 procent, in Bergen 2,4 procent, in Heerhugowaard 2,7 procent en in Alkmaar 3,0 procent. Het UWV-rapport gaat niet in op het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt.

In de arbeidsregio vielen de hardste klappen, niet verrassend, in de horeca & catering (16,8%) en de kleine cultuursector (16,0%). Grotere sectoren die ook verliezen leden waren vervoer & logistiek (9,2%) en de seizoensgevoelige landbouw, groenvoorziening & visserij (5,4%). Het aantal WW-uitkeringen daalde in negen arbeidssectoren, waaronder het eveneens seizoensgevoelige onderwijs (-7,3%) en de sector metaal, installatie & voertuigen (-3,6%).

Veel jongeren werken in de horeca of detailhandel, vaak als oproepkracht of met een tijdelijk contract. Vooral zij zuchten dan ook onder de corona-maatregelen. Landelijk steeg aantal WW'ers onder jongeren onder 27 jaar over de afgelopen twaalf maanden met bijna de helft. En omdat hun arbeidsverleden meestal beperkt is, is hun WW-uitkering vaak van korte duur.

Het is zeker niet in iedere sector kommer en kwel. UWV publiceerde een overzicht met 182 beroepen die redelijke tot goede kansen bieden. Vooral in de techniek, montage,  bouw, zorg en het onderwijs zoeken werkgevers naar personeel van laag tot hoog opgeleid, maar er is ook behoefte aan agrarische werknemers (bijvoorbeeld zaadteelt en plantenveredeling), klantmanagers bij de overheid en commercieel medewerkers klantcontact.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl