Streekstad Centraal

Het college van Bergen kiest ervoor om de inzameling van huishoudelijk afval ook in 2022 nog door de HVC te laten verzorgen. B&W willen de samenwerking beëindigen omdat men niet tevreden is over de kwaliteit en de kosten. Diverse raadsfracties delen die mening. Maar er is meer tijd nodig om de eigen inzameling en het nieuwe grondstoffenbeleid goed op poten te zetten.

In tegenstelling tot de andere BUCH-gemeenten, heeft Bergen de afgelopen tien jaar de afvalinzameling en het beheer van de milieustraten aan HVC gelaten. Maar dat gaat dus veranderen. Tevens wil de gemeente de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner terugbrengen van 230 kilo naar 30 kilo per jaar en de milieustraten verbeteren. Het nationaal gemiddelde ligt overigens op zo'n 490 kg per persoon, aldus getallen van het CBS.

Wethouder Erik Bekkering: “We zijn een hele groene gemeente, maar we hebben nog een slag te maken in de manier waarop we met ons afval en onze grondstoffen omgaan. Hoe we dat gaan doen en welke maatregelen daarbij passen, bespreken we samen met een panel van inwoners. De verlenging van de dienstverlening door HVC met een jaar geeft ons de ruimte om dat zorgvuldig te doen.”

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl