Streekstad Centraal

Het college van Langedijk ging vorige week akkoord met het voorstel voor woningbouw aan de Gedempte Veert in Sint Pancras. Woensdag ondertekende wethouder Jasper Nieuwenhuizen en Aleida van der Weide-Visser en Bep Waterhout van Coöperatie Gedempte Veert de overeenkomst voor de realisatie.

De Vereniging van Eigenaren, nu genoemd de Coöperatie Gedempte Veert, nam jaren geleden het initiatief om samen met gemeente Langedijk tot om te komen tot woningbouw aan de westrand van Sint Pancras. Om de realisatie mogelijk te maken staat de coöperatie garant voor een groot deel van de kosten die de gemeente zal maken voor de inrichting van de openbare ruimte.

De Gedempte Veert ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. In diepe achtertuinen van verschillende perceeleigenaren aan het water kan op termijn woningbouw plaatsvinden. Het college heeft besloten te starten met het in procedure brengen van een bestemmingsplan om dit mogelijk te maken. De rand bij het Vroonermeer wordt opnieuw ingericht voor een fraaie ruimtelijke afronding.

In overleg met de coöperatie en de klankbordgroep Westrand is een plan voor de openbare ruimte opgesteld. Uitgangspunt is de komst van een fietsstraat, waar auto's dus te gast zijn. De straat krijgt rood asfalt, middengeleiders en verstevigde grasstroken. De gemeente verwacht hiervoor subsidie te krijgen van de provincie, aangezien de Gedempte Veert onderdeel is van het regionaal fietsnetwerk Schagen-Alkmaar-Heiloo-IJmond.

In de zomer van 2019 heeft de klankbordgroep Westrand geadviseerd over het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Een aantal adviezen zijn doorgevoerd in het voorstel. Er wordt een mooie oever met bankjes, een aantal parkeerplaatsen en een grote steiger gemaakt langs en het water. Er is al een plek om bootjes te water te laten.

De gemeente werkt nu aan een ontwerp bestemmingsplan. Grondeigenaren, omwonenden en andere betrokkenen worden geïnformeerd over de vervolgstappen. (foto: Google)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl