Streekstad Centraal

Gemeente Alkmaar probeert nog altijd Sint Pancras en het Langedijker deel van Koedijk te adopteren. Nadat de gemeente bot ving bij fusiepartners Heerhugowaard en Langedijk, volgde een mislukte poging bij Provinciale Staten. Ook minister Ollongren gaf groen licht voor 'Dijk en Waard' en nu waagt Alkmaar een nieuwe poging bij Tweede Kamer. Meerdere politici in het toekomstige Dijk en Waard spreken van "een wanhoopsdaad".

Alkmaar verwijst in een brief aan de Kamerleden naar de stemming waaruit bleek dat een (ruime) meerderheid in Sint Pancras en het noordelijke deel van Koedijk liever bij Alkmaar komen. Om de brief kracht bij te zetten, willen de Alkmaarse fracties van OPA en de VVD dat plaatsvervangend burgemeester Emile Roemer de Tweede Kamer toespreekt tijdens de hoorzitting op 16 december, wanneer de voorgenomen fusie op tafel ligt.

"Het begint onderhand wel een beetje te knagen", zegt fractievoorzitter Floris de Boer van Hart voor Langedijk/D66. "Ik vind dit ongelofelijk jammer en compleet onnodig". De Boer vindt de benadering van de Tweede Kamer "niet chique", temeer omdat Alkmaar als centrumgemeente volgens hem juist verbindend moet handelen. "Als Alkmaar zijn houding niet wijzigt voorzie ik problemen in de samenwerking. In mijn ogen zetten ze wel wat op het spel."

Hans de Graaf van VVD Langedijk: "Ze weten zelf wel dat het geen kans van slagen heeft. De praktijk leert na talloze gemeentelijke herindelingen dat de Tweede Kamer nooit tegen het advies van het kabinet ingaat. Je zou verwachten dat ze zich in Alkmaar wat volwassener op zouden stellen.  Waarom zetten jullie je zo te kijk?", vraagt hij zich af over de initiatiefnemers, waaronder VVD Alkmaar. "Ja je mag misschien volhardend overkomen, maar wat zijn jullie aan het doen?"

CDA Langedijk en Kleurrijk Langedijk stemden tegen de gemeentefusie. KL-fractievoorzitter Annelies Kloosterboer vindt het pleidooi tegenover de Tweede Kamer zeker geen wanhoopsdaad. "Het is onderdeel van een stappenplan, van lokaal naar de provincie en nu de Tweede Kamer. Gemeente Alkmaar luistert wel naar de wil van de inwoners. Enquêtes wijzen uit dat een (grote) meerderheid van Sint Pancras en Koedijk wil fuseren met Alkmaar en die zijn te vinden in het herindelingsontwerp". Of Alkmaar kans van slagen heeft, durft de Pancrasser niet te zeggen. Wel weet ze dat in Spaarnwoude en Spijkenisse de gemeentegrenzen werden verlegd ná een gemeentefusie.

Kloosterboer benadrukt dat toen de Langedijker raad met zestien tegen vijf stemmen het herindelingsontwerp goedkeurde, haar fractie zich daarbij neerlegde  en voornam "de schouders eronder te zetten" om de fusie tot een succes te maken.

CDA Langedijk staat er net zo in. Fractievoorzitter Gerard Rep: "Wij waren sowieso tegen de fusie en hebben de noodzaak ook nooit kunnen vinden. Ook waren we niet blij met de wijze waarop het proces verliep. Maar, ook wij hebben ons bij het democratische proces neergelegd en doen ons best voor een goede fusie". Rep erkent dat de weerstand tegen de fusie voor veel spanning zorgde in de raad. Dat wil hij graag achter zich houden, temeer omdat de huidige situatie met corona en de "dik negatieve" begroting voor 2021 uitdagend genoeg is. "En straks heb je twee vrijwel even grote gemeenten. Die moeten wel met elkaar kunnen samenwerken."

Diverse Waardse raadsleden spraken hun ongenoegen al uit tegenover het NHD. "Meelijwekkend gespartel’’, noemde René Schoemaker van HOP de Alkmaarse actie onder andere, en hij neemt het met name  de "alfa-mannetjes" van OPA en VVD kwalijk. Michael Feelders van D66 vindt de ultieme poging "over de top", "onnodig" en "allemaal emotie".

Waards VVD-fractievoorzitter Falco Hoekstra vindt het "spijtig" dat de Alkmaarse politiek nog steeds kiest voor een "ramkoers", en stelt dat Sint Pancras, met ruim 6.000 inwoners, sowieso wettelijk te groot is voor overname. Gemeenten mogen bij een grensverlegging hooguit 10 procent van het inwonertal winnen of verliezen. Daar had Alkmaar overigens al wat op gevonden:  Sint Pancras zou pas na de fusie op 1 januari 2022 moeten worden overgenomen.

De colleges van Heerhugowaard en Langedijk komen nog met een reactie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl