Streekstad Centraal

Dinsdagavond lag het bestemmingplan 'Coornhertkade 105' in het oude TMG-gebouw ter bespreking op tafel bij de Alkmaarse raadscommissie Ruimte. In het plan maakt de Matthiasschool plaats voor twaalf woningen. Maandag sprak ontwikkelaar Pascal Riksman zich tegenover Alkmaar Centraal uit voor herbestemming van het oude deel. Hij wilde hiervoor pleiten tegenover de commissie, samen met Adapt. De commissie leek niet erg warm te lopen voor nu nog een koerswijziging.

De Matthiasschool stamt uit 1952 en in de jaren '80 en '90 is er een deel voor geplant. Tegen woningbouw is geen weerstand, maar wel tegen de sloop van het oude deel. Tijdens de inspraakperiode hadden Riksman en zijn compagnon Dimitri Arpad een zienswijze ingediend voor herbestemming van dit deel, maar daar lijkt in de plannen niets van te zijn blijven hangen. Vorige week benaderde het duo erfgoedstichting Adapt en kreeg de gehoopte bijval.

Dinsdag haalde Riksman wederom aan dat veel buurtbewoners mooie herinneringen hebben aan hun tijd op de oude Matthiasschool en dat de architectuur cultuurhistorische waarde heeft. Hij hekelde het 'fantasieloze' ontwerp van de schetsen en stelde dat als de gemeente duurzaamheid nastreeft, het zou moeten kiezen voor herbestemming. Ook zegt hij zeer veel steun uit de wijk te krijgen.

Van Adapt nam André Bakker het woord om steun te betuigen. Hij moest bekennen dat de school aan de aandacht van de stichting was ontgaan, "omdat het heel goed verstopt zit". Bakker geeft toe dat de oproep rijkelijk laat komt, maar haalde aan dat in 1958 uiteindelijk toch plannen voor de oostelijke binnenstad werden weggestemd door nieuwe inzichten. En alhoewel nieuwbouw meer oplevert, kan de gemeente als eigenaar makkelijker kiezen om toch voor behoud te gaan.

In reactie haalde Rubio Borrajo van de PvdA een rapport aan van bureau BRO waarin alleen één boom behoudenswaardig werd genoemd. Bakker stelde dat een opdrachtnemer altijd geneigd is om naar de opdrachtgever te schrijven, oftewel dat men sneller krijgt te horen wat men wil horen. Ook zei hij dat mensen extra waarde vaak pas gaan zien als gebouwen ouder zijn dan 75 jaar.

Willem Peters van Lijst Peters en Ronald van Veen van de Christenunie zien heroverweging wel zitten. Zij gaven toe net als Adapt "een beetje te hebben zitten slapen". Bovendien had de CU in de buurt gepeild en inderdaad veel steun gevonden. Ben Bijl van BAS pleitte voor een paar maanden uitstel voor meer onderzoek, mits dat nog kan.

Maar vooral de mening van de grote fracties telt. Mariska Boke zei dat de VVD het bestemmingsplan, ontstaan na een ruimte voorgeschiedenis met participatie, goed vindt en geen vertraging wil. "Aan de slag ermee". D66 is voor duurzaamheid en behoud van cultuurhistorie, maar ziet vertraging in de bouw niet zitten, aldus David Schultz. Andere partijen gaven geen reactie.

Wethouder Paul Verbruggen wil ook graag snel gaan bouwen en wijst er eveneens op dat de huidige plannen samen met de buurt zijn opgezet. "Ik wil met iedereen graag in gesprek gaan, maar het laatste wat ik wil is dat er vertraging is. Als ik ga vertragen dan betekent dat dat ik zomaar een jaar verder ben omdat het bestemmingsplan opnieuw gemaakt moet worden."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl