Streekstad Centraal

De gemeente Bergen denkt de provincie Noord-Holland te slim af te zijn door een bestemmingsplan deze week ter visie te leggen voor landbouwgronden ten zuiden van Egmond-Binnen, een locatie in het noorden en een locatie in het oosten van Egmond aan den Hoef. De gemeente wil zo een nieuw beschermingsregime van de provincie Noord-Holland omzeilen, dat deze plekken ongemoeid wil laten.

De provincie heeft deze locaties vorige maand betiteld als 'bijzonder provinciaal landschap'. Dit tot ontsteltenis van de gemeente Bergen, die hier een deel van de woningnood in de gemeente wil oplossen. De gemeente meent dat de nieuwe provinciale verordening niet geldt voor woningbouwplannen die al voor de inwerkingtreding van de verordening formeel ter visie zijn gelegd. De inwerkingtreding is aanstaande vrijdag.

Er is nu heel snel een bestemmingsplan gemaakt met de naam ‘Veegplan Bergen 2020’. Dat ligt tot 11 december 2020 ter visie. De inspraak en participatie die normaal gesproken bij een bestemmingsplan hoort, wil het college in de komende twee jaar doen, na de tervisielegging. Het college noemt dit 'veiligstellen van de bouwlocaties'. Wethouder Klaas Valkering: "Onze gemeente kent een groot tekort aan betaalbare woningen en binnen de nieuwe provinciale verordening wordt woningbouw op deze locaties bemoeilijkt. Daarom is voor deze locaties de tervisielegging van het bestemmingsplan naar voren gehaald. Tijdens deze formele tervisielegging kunnen partijen, zoals de provincie, het waterschap, wijkverenigingen en Dorpsraden laten weten wat ze van de plannen vinden.”

De wethouder wijst erop dat de planvorming voor woningbouw op deze locaties al langer bezig was, en dat dorpsraden daarbij waren betrokken. De locaties waren in beeld om de woningnood in de dorpen hier op te lossen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl