Streekstad Centraal

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Dorpshuis De Geist in Sint Pancras een eenmalige injectie van 45.000 euro van gemeente Langedijk. De leden van het Forum Mens, Samenleving & Financiën lieten weten dat hun fracties positief zijn en er op 17 december op het raadsvoorstel gestemd kan worden. Het is wel de bedoeling dat het dorpshuis daarna de eigen broek ophoudt.

Door geldtekort ging Dorpshuis De Geist er langzaam op achteruit, maar onder een nieuw bestuur werden in 2016 fondsen geworven om het achterstallige onderhoud aan te pakken. De klus is echter nog niet compleet. Maar het college van B&W is bereid gevonden om eenmalig 45.000 euro te investeren, zodat het dorpshuis op eigen benen kan komen te staan en geen jaarlijkse subsidie van 9.000 euro meer nodig heeft.

Volgens wethouder financiën Marcel Reijven zijn er in hoofdlijnen goede afspraken gemaakt met het bestuur van De Geist. "Het gaat nu om de concrete waardevermeerdering van het dorpshuis, en om dat op een goede manier te verwoorden in de overeenkomst". Op verzoek zal Reijven de raad op de hoogte te houden van de voortgang.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl