Streekstad Centraal

De Provinciale Staten gaan voorlopig weer digitaal vergaderen en komen tijdens de strengere corona-maatregelen niet meer bijeen in Hotel Zuiderduin. Sinds de maatregelen zijn verscherpt, vindt de provincie Noord-Holland het niet meer gepast om in Egmond bij elkaar te komen om te vergaderen. Dinsdagmiddag kregen publiek en pers voor de vergadering van Provinciale Staten van maandag in Hotel Zuiderduin nog te horen dat was besloten om alleen de publieke tribune te sluiten. Later viel het besluit om de hele vergadering weer digitaal te gaan doen.

Publiek wordt aangeraden de vergadering op internet live te volgen of terug te kijken via de website van de provincie Noord-Holland.

Maandag 5 oktober staat de veelbesproken Omgevingsverordening op de agenda. De besluitvorming van Provinciale Staten daarover wordt uitgesmeerd over twee vergaderingen. Het eerste deel vindt komende maandag plaats. Het tweede en beslissende deel is verplaatst naar een extra Provinciale Statenvergadering op donderdag 22 oktober 2020. Dat begint dan om 18.45 uur.

De Omgevingsverordening heeft grote gevolgen voor de toekomstige inrichting van Noord-Holland. Natuur- en landschapsbeschermers zijn enthousiast, woningbouwers uit heel Noord-Holland kregen de schrik van hun leven. Dorpsuitbreidingen worden met het nieuwe provinciebeleid flink ingeperkt, zoals in Egmond-Binnen. De regio Alkmaar vreest 800 woningen minder te kunnen bouwen dan gedacht.

Voor het bouwplan Stompetoren-West gloort er echter hoop. Met dit bouwplan kan de woonkern in de Schermer dubbel zo groot worden. Volgens de gemeente Alkmaar en projectontwikkelaar VBM zijn er verwachtingen gewekt waar de Omgevingsverordening een streep door haalt. Ze kwamen met sterk bewijsmateriaal. Het provinciebestuur probeert voor 22 oktober duidelijk te krijgen of Alkmaar een punt heeft.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl