Streekstad Centraal

De gemeente Heiloo heeft nog vijf weken om haar paddenpoelen op orde te brengen op bedrijventerrein Boekelermeer. Gebeurt dat niet, dan moet de gemeente een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Het Noordhollands Dagblad heeft inzage gehad in een brief die de Omgevingsdienst deze week heeft gestuurd aan Heiloo. Daarin is een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. De Omgevingsdienst probeert de gemeente Heiloo al maanden op vriendelijker wijze tot actie aan te zetten, maar dat leidt tot niets. Al die tijd is er sprake van overtreding van de Wet Natuurbescherming, omdat het gebied onleefbaar is voor rugstreeppadden.

Bij de aanleg van bedrijventerrein Boekelermeer werd natuurgebied opgeofferd. Dat moest de gemeente compenseren met de aanleg van ecozones. Die moeten zodanig worden onderhouden dat rugstreeppadden er een goed leefgebied aan hebben. De padden gedijen alleen bij een onbegroeid, kaal landschap en dat vergt onderhoud om de ecozones in die staat te houden.

De poelen en overwinteringsgebieden zijn echter ’overgroeid met vegetatie’, zo constateerde de Omgevingsdienst al in juni bij een inspectie. "Door het plegen van onvoldoende onderhoud is het gebied ongeschikt geraakt als verblijf voor de rugstreeppad." Zodoende heeft de gemeente het risico genomen dat voortplantings- of rustplaatsen van de pad worden beschadigd of vernield en is sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming, zo valt te lezen in de aanschrijving.

De gemeente Heiloo kreeg de eerste brief van de Omgevingsdienst op 8 juli. Daarna beweerde de gemeente Heiloo dat inmiddels onderhoud had plaatsgevonden. Maar op 3 augustus constateerde de dienst dat het nog steeds niet geschikt was voor rugstreeppadden en op 2 september ook nog niet. Vandaar de last onder dwangsom: voor 1 november moet de situatie op orde zijn, anders moet de gemeente 15.000 euro betalen. Daarna kan de Omgevingsdienst ook nog het werk laten uitvoeren op kosten van de gemeente Heiloo. (foto: Frank Vassen)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl