Streekstad Centraal

BAS stelt het college vragen over de bestrating in de binnenstad van Alkmaar. De kwaliteit laat volgens de lokale partij te wensen over, en niet alleen in de Langestraat. Fractievoorzitter Willem Peters hoort klachten van bewoners en trof zelf tijdens een rondje door de binnenstad stukken bestrating die er schots en scheef bij liggen, tot het onveilige aan toe.

Peters vraagt het college of de gemeente ook klachten heeft gekregen over de bestrating en zo ja, hoeveel dat er zijn en hoe hierop gereageerd is. Ook wil de BAS-fractieleider weten hoeveel geld er de afgelopen vijf jaar apart gezet is voor onderhoud, hoeveel daarvan daadwerkelijk gespendeerd is en of er eventueel vertragingen zijn ontstaan.

BAS ziet graag een gemeentelijk overzicht van stukken bestrating die er slecht bij liggenen, als dat er is, een plan van aanpak voor herstel.

De kapotte tegels in de Langestraat zijn al langer een discussiepunt. Een onderzoek liep naar de beste manier om deze te herstellen; reparatie of opnieuw bestraten. Daarbij is ook het type tegel van belang. Peters vraagt naar de stand van zaken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl