Streekstad Centraal

Wanneer gemeenteraden vertrouwelijke stukken krijgen van hun colleges van B&W, zijn zij wettelijk verplicht de geheimhouding te bekrachtigen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil deze wet schrappen, blijkt uit haar wetsvoorstel 'Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur'. Bert Blase, Heerhugowaards burgemeester en dus zelf collegelid, vindt dit een "erg onverstandig voorstel".

Met het wetsvoorstel blijven gemeenteraden gewoon bevoegd om vertrouwelijke collegestukken toch openbaar te maken, maar bekrachtiging van geheimhouding zou dus niet meer gebeuren. Dat maakt de procedure rondom geheimhouding eenvoudiger, maar de Nederlandse Vereniging van Raadsleden vindt die bevestiging van belangrijke symbolische waarde voor inwoners. Burgemeester Blase deelt die mening via Twitter: "De raad is, behalve hoogste orgaan, toch ook vaak gevoeliger voor het belang van transparantie dan een college van B&W."

Een ander onderdeel van het wetsvoorstel is dat een raadslid die de geheimhouding schendt tot drie maanden lang geen toegang krijgt tot vertrouwelijke stukken. De NVR meent dat dit "op gespannen voet" staat met het recht op informatie van elk raadslid, en dat er risico ontstaat dat de door de gemeenteraad opgelegde tijdstraf politiek gekleurd is. Schending kan al strafrechtelijk worden aangepakt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl