Streekstad Centraal

Het Heerhugowaardse college van B&W was niet van plan om een zienswijze in te dienen op de Regionale Energie Strategie, maar er gaat toch een amendement worden ingediend, vooral om de zeggenschap van gemeenteraden te bedrukken, en de flexibiliteit binnen de RES. VVD was initiatiefnemer en dankzij de steun van coalitiegenoten HOP, Senioren Dijk&Waard en het CDA was tweederde van de stemmen in de raad al verzekerd. Geen enkel oppositielid kwam aan boord.

Het amendement op de RES bestaat uit een achttal punten. Zo moet de plaatsing van windturbines en zonneweiden altijd een afweging zijn voor de betreffende gemeenteraden en moeten genomen besluiten teruggedraaid kunnen worden "als nieuwe inzichten daarom vragen".

Daarnaast mag de minimale afstand van windturbines tot bebouwing (600m) niet botsen met toekomstige plannen, moet geld voor verduurzaming niet alleen gaan naar bestaande technieken, maar vooral naar innovatie, mogen zonneweides het agrarisch areaal niet verdringen en dient waterstof als alternatief voor gas serieus overwogen te worden.

Verder stelt het amendement dat het "de keuzes voor de energietransitie het volledige pallet van energievormen moet kunnen omvatten om te komen tot een duurzame en betaalbare afweging" en dat ook particuliere bijdragen dienen te worden meegeteld.

Vanuit de oppositie kwam met name kritiek van Nederland Duurzaam. Fractieleider Sebastian Visser vond dat amendement tekort doet aan de energie die de makers in de RES hebben gestoken, omdat alle punten er eigenlijk al in staan. Wat betreft de zeggenschap bevestigde wethouder Monique Stam dat de raad ’aan zet’ blijft.

Duurzaam Nederland, D66 en GroenLinks kwamen zelf met een Amendement B, om de toegevoegde waarde van de ambities en de RES te benadrukken en ook als een aanmoediging, een stok achter de deur voor de verdere uitwerking van de RES. De zeventien stemmen van de HOP, SDW en VVD staken hier een stokje voor.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl