Streekstad Centraal

Maandag stond de controversiële concept Omgevingsverordening op de agenda van de provinciale statencommissie Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat. Natuurliefhebbers zijn blij met het beleidsstuk waarover op 5 oktober een besluit moet vallen, gemeenten en bedrijven met bouwplannen in landelijke gebieden juist niet. Liefst 40 insprekers hadden zich gemeld, vooral criticasters, waaronder de Bergense wethouder Klaas Valkering en de Alkmaarse wethouder Paul Verbruggen, ook namens zeven andere gemeenten in de regio.

De Omgevingsverordening moet 21 losse provinciale verordeningen gaan vervangen. Het ontwerp trekt de teugels aan met betrekking tot bouwen in landelijke gebieden en er is voor toekomstige nieuwbouw een maximale fietstijd vastgesteld van acht minuten naar een goede (OV) verbinding. Binnen regio Alkmaar zet dat een streep door bouwplannen voor honderden woningen.

Paul Verbruggen hield ruim 100 pagina's zienswijzen omhoog met betrekking tot bouwambities, deels opgezet samen met Holland Boven Amsterdam. "Tot onze spijt is hier nauwelijks iets mee gedaan". De provincie maakte afspraken voor versnelling van woningbouw, maar de ontwerp-verordening maakt dat volgens hem onmogelijk. "Integendeel. In voorliggende verordening kunnen zo'n 800 woningen in regio Alkmaar niet worden gebouwd". Verbruggen wil dat er nu wel eens goed wordt overlegd met de regio.

De Bergense wethouder Klaas Valkering weet als 26-jarige thuiswonende hoe moeilijk het is om een betaalbare woning te bemachtigen. Volgens hem zijn er voor 750 zoekenden pas 20 sociale woningen bijgebouwd. "Iedereen van mijn generatie die nog in de gemeente woont, doet dat op een zolder of in een zomerhuis, en juist op die zomerhuizen moeten wij vervolgens weer gaan handhaven". Daar moest volgens Valkering vaker op ingegrepen worden dan dat er woningen bij kwamen. En dan staat nu bijvoorbeeld een bouwplan in Egmond-Binnen op de tocht, omdat het te volgens de ontwerp-verordening te ver fietsen zou zijn naar een (OV) verbinding.

Ook burgemeester Leontien Kompier van Langedijk had een zienswijze ingediend en dan specifiek over de Oostrand van de gemeente. Daar krijgt de gemeente ruimte, maar te weinig voor de gewenste doelen.

Schager wethouder Jelle Beemsterboer hekelt de verordening. Kernen tot 500 inwoners worden zo van de kaart geveegd volgens hem. "Daar kan niet worden gebouwd zodat straks de jongere generatie ontbreekt om scholen, middenstand en verenigingen overeind te houden."

Eén van de lovende kritieken kwam van Willem Hellevoort namens Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Milieufederatie Noord-Holland: "Velen zullen proberen iets van die mooie landschapstaart af te snoepen. Iedereen moet mogelijkheden hebben ervan te genieten en dat kan niet als u daaraan laat knabbelen."

Op maandag 5 oktober vallen de besluiten hierover in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl