Streekstad Centraal

Gemeente Langedijk zit niet tussen de eerste 27 gemeenten die subsidie krijgen uit de Woningbouwimpuls van het Rijk, bedoeld om de woningnood aan te pakken, met de mooie bijkomstigheid dat het werkgelegenheid oplevert. Floris de Boer van Hart voor Langedijk/D66 vraagt het college of de gemeente zich überhaupt wel had aangemeld.

Het Rijk heeft 1 miljard euro apart gezet om bestaande woningbouwplannen in het land versneld te realiseren. In de eerste ronde is 260 miljoen verdeeld over 27 gemeenten, die projecten hebben liggen voor totaal ruim 51.000 woningen, waarvan 32.000 betaalbare. Buurgemeente Alkmaar vroeg om 6 miljoen voor een project van ruim 1.000 woningen op Overstad, en kreeg deze ook.

Ook Langedijk kampt met een tekort aan woningen, met name voor jongeren, starters en middeninkomens. De Boer wil weten of het college de gemeente voor die eerste tranche had aangemeld. "Het college kan onafhankelijk een aanvraag doen voor een dergelijke subsidie, maar het is wel gebruikelijk om de raad daar dan over in te lichten. Wij hebben niets vernomen."

Heeft het college geen aanvraag gedaan, dan wil de HvL/D66-fractievoorzitter weten waarom. En als dat wel is gebeurd, dan is de vraag waarom Langedijk is afgewezen. Een verklaring voor afwijzing kan zijn dat de bouwprojecten te klein zijn. Enschede kreeg subsidie voor het kleinste aantal woningen: 619. "Maar dat wil ik dan wel graag weten."

Ook wil Floris de Boer weten of het college van plan is om zich aan te melden voor de tweede tranche, eventueel samen met Heerhugowaard. Het is hem niet duidelijk of de fusiegenoot een aanvraag heeft ingediend. Heerhugowaard zit in ieder geval ook niet  bij die eerste 27 gelukkigen.

"De voorwaarden voor de Woningbouwimpuls zijn in principe geen probleem", wijdt De Boer uit. "Het ministerie van Binnenlandse Zaken helpt met het opstellen van een aanvraag. Ook wordt er feedback gegeven bij een afwijzing, zodat de aanvraag kan worden aangepast en opnieuw kan worden ingediend."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl