Streekstad Centraal

Ruim 50 volksvertegenwoordigers van Provinciale Staten vergaderden maandagmiddag voor het eerst in hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee. Op initiatief van commissaris van de Koning Arthur van Dijk kwam er een einde aan een half jaar digitaal vergaderen tijdens de coronaperiode. Hij miste het debat, de mensen en het menselijk contact. En hij bleek niet de enige.

Daarom was er om half zes ook een borrel georganiseerd, na viereneenhalf uur vergaderen en aansluitend fractieoverleg. Maar de borrel moest volgens de regels van de Veiligheidsregio: alle mensen moesten een zitplaats hebben als ze een drankje consumeerden en onderling anderhalve meter afstand houden.

Een ontspannen Commissaris van de Koning had geen enkele moeite met een fotograaf op de corona-veilige borrel, maar de communicatieadviseur van de provinciale griffie was er niet gerust op. Na een fotootje van de VVD-fractie was het toch wel gewenst dat de verdere gebeurtenissen niet voor het nageslacht zouden worden vastgelegd. Wat er na deze foto is gebeurd in Hotel Zuiderduin, blijft dus voor altijd verborgen....

De volgende vergadering van Provinciale Staten in Hotel Zuiderduin is op 5 oktober. Dan gaat het onder meer over de nieuwe Omgevingsverordening, die volgens velen in de Bergense politiek vrijwel alle dorpen in Noord-Holland op slot zet.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl