Streekstad Centraal

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwbouwwoning in de gemeente Bergen kost in 2020 425 euro meer dan in 2019. Dat is een stijging van 7,9 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse vergelijking van leges voor het bouwen in gemeenten, die de Vereniging Eigen Huis altijd maakt.

De vergelijking van Vereniging Eigen Huis rekent met een huis dat 170.000 euro kost om te bouwen. Bij die prijs heeft de gemeente Bergen het tarief verhoogd van 5406 naar 5831 euro. Daarmee blijft Bergen in deze regio een middenmoter. Castricum, Langedijk en Heiloo zijn aanzienlijk duurder (met respectievelijk 7405, 6598 en 6795 euro), en in de grote gemeenten Heerhugowaard en Alkmaar kan het goedkoper (respectievelijk 5423 en 3194 euro)

De prijsstijging komt door een wijziging in de tarievenstructuur voor een welstandsadvies. Tot 2020 was dat inbegrepen bij het tarief, vanaf dit jaar moet daar afzonderlijk voor betaald worden.

Voor kleine verbouwingen in of rond het huis tot tienduizend euro blijft Bergen tot de goedkopere gemeenten behoren, ondanks een forse prijsstijging van 12,6%. Waar in de kustgemeente voor zoiets nu 358 euro moet worden afgetikt, zijn Langedijkers in 2020 621 euro kwijt, Castricummers 540 euro, Heerhugowaarders 505 euro en Heilooërs 490 euro. Alkmaarders betalen daarvoor met 266 euro de minste leges in de hele regio.

Vereniging Eigen Huis windt zich al jaren op over de grote prijsverschillen tussen gemeenten. De belangenorganisatie van woningbezitters roept sinds mensenheugenis het ministerie van Binnenlandse Zaken op om in te grijpen bij gemeenten. De rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse gemeenten wijzen erop dat de tarieven in elke gemeente door de lokaal gekozen gemeenteraad worden vastgesteld, en dat die de vrijheid heeft om te bepalen welk deel van de kosten uit andere belastinginkomsten kunnen worden betaald, en welk deel worden doorbelast aan de aanvrager van een omgevingsvergunning. Elke gemeenteraad mag daar zelf in schuiven.

Leges voor een omgevingsvergunning mogen kosten omvatten voor ambtenarenuren, beoordeling door de welstandscommissie, advisering, toezicht, handhaving, technische toetsing, besluitvorming, software en publicatie van bekendmakingen. Het tarief mag hooguit kostendekkend zijn of lager.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl