Streekstad Centraal

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in een brief aan de kamer aangekondigd dat zij van plan is de gelden in het gemeentefonds te herverdelen. Wat betreft de WMO en de Jeugdzorg betekent dit dat grote steden meer en kleine(re) gemeenten minder geld zullen krijgen. Heerhugowaard en ook de fusiegemeente Dijk & Waard zouden flink worden gekort. Tijdens de digitale bijeenkomst van de Waardse commissie Mens en Samenleving hebben de fracties van D66, PvdA en GroenLinks hier in een motie bezwaar tegen gemaakt.

De fracties voerden aan dat een gemeente als Heerhugowaard eerder meer geld nodig heeft. Sinds de decentralisatie van de WMO en de jeugdzorg is de financiering al een grote uitdaging. Anja Grim (D66) had berekend dat de herverdeling tot gevolg zal hebben dat gemeente Dijk & Waard in 2022 nog eens 788.000 euro minder uit het gemeentefonds ontvangt, terwijl Amsterdam er miljoenen bij krijgt. Dat terwijl het geld volgens de fracties nu al niet eerlijk verdeeld wordt.

Minister Ollongren zal nog advies vragen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De fracties riepen in hun motie op hier gebruik van te maken en een resolutie tegen het voorgenomen besluit te ondertekenen. Veertig gemeenten gingen Heerhugowaard hierin al voor. De raad ging hiermee akkoord en ook wethouder Bert Fintelman zei de resolutie graag te ondertekenen. De digitale ledenvergadering van de VNG vindt plaats op 25 september.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl