Dementie is zeer ingrijpend: zowel voor patiënten als voor hun naasten. Uw vader, moeder of partner zal na de diagnose te maken hebben met subtiele en terugkerende problemen. Voorbeelden hiervan zijn geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. In samenwerking met Zuster Jansen geven we u in dit artikel praktische tips om goed om te gaan met dit veranderende gedrag.

1. Gun uzelf de tijd en ruimte om fouten te maken

Voor alle betrokkenen is de eerste periode na de diagnose bij dementie mentaal zwaar. Want hoe gaan jullie nu samen verder? En hoe lang zal hij of zij nog hebben? In het beginstadium is het cruciaal dat u uzelf de tijd gunt om te wennen aan het idee. Gun uzelf ook de ruimte om fouten te maken, want makkelijk zal het nooit zijn. Probeer zo begripvol mogelijk zijn en u zult merken dat u gaandeweg zult leren.

2. Geef uw naaste rust en houvast

Voor uw naaste met dementie zal de wereld steeds verwarrender worden. Probeer hem of haar daarom in de eigen omgeving zo veel mogelijk houvast te bieden. U kunt hier als mantelzorger een belangrijke rol spelen. Zorg bijvoorbeeld voor een dagelijkse structuur zodat uw naaste u kunt volgen. Dit kunt u doen door een grote klok op te hangen en een dagelijkse planning te maken (en op te schrijven).

3. communiceer goed met uw naaste

Naarmate de dementie van uw naaste verder vordert, zal de gebruikelijke communicatie steeds verslechteren. De benaderingswijze zal daarom veranderen. Zo wordt uw houding en de manier waarop u praat steeds belangrijker dan de daadwerkelijke inhoud. Zorg er daarnaast altijd voor dat uw naaste zich gekend en gezien voelt. Bijvoorbeeld door hem of haar aan te raken en aan te kijken wanneer jullie praten. Weersta de behoefte om uw naaste te constant verbeteren: confronteer hem of haar niet onnodig met wat hij of zij niet meer weet of kan.

4. Stimuleer de hersenenen en zintuigen van uw naaste

Onderzoek wijst uit dat het verloop van de ziekte vertraagd wordt, wanneer de zintuigen en hersenen worden gestimuleerd. Het is daarom belangrijk om ruimte te maken voor actieve elementen. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende beweging en uitdaging. Doe dit wel op een manier die past bij de interesses en het ziektebeeld van uw naaste met dementie. Voorbeelden van geschikte activiteiten zijn wandelen, tuinieren, puzzelen en spelletjes spelen.

5. Zoek op tijd hulp

Naarmate de dementie verder vordert, zal uw naaste steeds meer meer afhankelijk worden van uw hulp. Overbelasting kan dan op de loer liggen voor u als mantelzorger. Alle belangrijke zorgtaken komen nu immers op uw schouders terecht. De 24-uurs zorg van Zuster Jansen kan dan de uitkomst bieden. Zo kunt u tijd met uw naaste doorbrengen, zonder de zware zorgtaken op u te hoeven nemen.

Wilt u meer informatie lezen over particuliere thuiszorg in Alkmaar? Neem dan telefonisch contact met Zuster Jansen op of vul het contactformulier in op de website.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl