Streekstad Centraal

De meeuwen in Alkmaar komen weer terug op de politieke agenda vanwege schriftelijke vragen van OPA aan het college van B&W. Aanleiding waren twee recente emails aan alle fracties, verstuurd door bewoners van De Entree, gelegen aan het Geert Groteplein. Steeds meer meeuwen bouwen hun nesten op het dak van het PCC Oosterhout ernaast. De overlast is zo groot geworden dat een aantal zelfs denkt aan verhuizen. Echter vrezen ze ook dat de overlast de verkoopwaarde zal drukken.

Bewoners van De Entree melden de overlast bij Stadswerk072, maar dat heeft volgens OPA niet geholpen. Ze brachten zelf een aantal ideeën naar voren, maar daar is nog geen gehoor aan gegeven, ook niet door de verantwoordelijk wethouder. Tijd om de meeuwen weer terug op de agenda te zetten, vindt de lokale partij. Wellicht is er dan wel verbetering tijdens het broedseizoen van 2021.

OPA vraagt het college om concrete plannen, met bijzondere aandacht voor de situatie bij PCC Oosterhout. De partij oppert een reeks maatregelen zoals netten op daken, voor meeuwen storend geluid, lasers, stroom, matten met pinnen, vliegers en vogelverschrikkers.  Sowieso wil OPA wel weten wat de concrete resultaten zijn van het meeuwenbeleid van de afgelopen jaren.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl