Streekstad Centraal

Op veel locaties in Langedijk wordt gebruik gemaakt van gemeentegrond, het zogenaamde 'snippergroen'. In de meeste gevallen is de grond gelegen naast woningen en wordt die als tuin gebruikt. Hoewel veel van dergelijke stukken grond aan de gebruiker worden verhuurd, zijn er ook plekken zonder toestemming of overeenkomst in gebruik. Als de gemeente die grond terug wil gaat ze daar niet eenduidig mee om, vonden GroenLinks en de ChristenUnie, en ze stelden raadsvragen.

De beantwoording van hun vragen door het Langedijker college van burgemeester en wethouders vonden ze niet voldoende. Er wordt nog steeds met twee maten gemeten, vinden de fracties. Volgens GL en CU hebben de bewoners van drie percelen aan de Grutto niet de standaardbrief van de gemeente ontvangen, maar een schrijven waarin al gerept werd over het ontruimen van hun percelen groen.

In de standaardbrief over snippergroen wordt bewoners de mogelijkheid aangeboden een afspraak met een ambtenaar te maken om een en ander nog eens te bespreken. De Gruttobewoners kregen echter een brief waarin hen die mogelijkheid niet geboden werd. Letterlijk stond er: "Ik verzoek u contact op te nemen om een afspraak te maken over het ontruimen". Wie krijgt de kans op een gesprek, en wie moet direct tot ontruiming overgaan, vragen ChristenUnie en GroenLinks zich af.

De fracties vragen de gemeente of zij het ermee eens zijn dat er niet op een juiste manier is gecommuniceerd met de bewoners aan de Grutto, en wat zij eraan gaan doen. Ook willen ze weten of dit op andere adressen in de gemeente ook voorkomt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl