Streekstad Centraal

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hebben dinsdag besluit genomen om het herindelingsadvies van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard met ondersteunende zienswijze aan te bieden aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken. Daarmee wordt het wetstraject gestart waarmee de fusie op 1 januari 2022 naar verwachting een feit is. De gemeentebesturen zijn blij met het besluit van de provincie.

Het is bij Provinciale Staten bekend dat er vanuit Koedijk en Sint Pancras nog steeds stemmen opgaan om zich bij de gemeente Alkmaar te voegen. De dorpsraad Sint Pancras overhandigde vorige week nog een 'Kaaspetitie' aan de Provincie, waarmee ze aangaven dat bijna 60 procent van de inwoners liever met Alkmaar samen verder wil.

Het besluit van de Provincie hadden ze echter wel verwacht. "We gaan naar de Tweede Kamer", kondigden ze eerder al aan. De petitie zal ook daar worden overhandigd in de band die was omgetoverd tot Alkmaarse kaas, in de hoop de Kamerleden te overtuigen.

Burgemeester Blase ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Hij begrijpt de emoties vanuit Koedijk, Sint Pancras en gemeente Alkmaar. "Als antwoord daarop kiest de raad van Heerhugowaard unaniem voor gericht kernenbeleid. Samen met de gemeente Langedijk zijn we nu actief in de weer om daar invulling aan te geven. Alle vertrouwen dat dit lukt, al snappen we dat dit niet in een maandje is gebeurd, maar juist lange adem vraagt."

Burgemeester Kompier van Langedijk ziet het proces van de herindeling ook als waardevol: "Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke ondernemers en iedereen die zich daarbij wil aansluiten werken we aan de gezamenlijke opgave om in de nieuwe gemeente het dorpse karakter van Langedijk te verbinden met de stedelijke allure van Heerhugowaard."

De minister van Binnenlandse Zaken moet nu een wetsontwerp maken dat achtereenvolgens behandeld wordt in de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl