Streekstad Centraal

De gemeenteraad van Bergen schuift grote besluiten die nieuwe uitgaven vergen, voorlopig voor zich uit. Eerst moet duidelijk worden hoeveel geld de gemeente in 2021 tegemoet kan zien uit Den Haag. Om allerlei redenen, waaronder de coronacrisis, is daar nu heel veel onzekerheid over. Een motie van D66, CDA, VVD en PvdA kreeg daarom alle steun van de Bergense raadsleden.

Als de inkomsten later flink tegen zullen vallen, kan gemeente Bergen eigenlijk alleen maar aanzienlijk bezuinigen over de volle breedte, de gemeentelijke belastingen flink verhogen of veel minder uitvoeren van wat men zich deze termijn had voorgenomen. Volgens fractievoorzitter Marcel Halff van D66 is het nu onverantwoord om bij al deze onzekerheden het te hebben over nieuwe ambities of nieuw beleid. De fractievoorzitter meent dat het nodig is dat de gemeenteraad nu een pas op de plaats maakt. In het eerste kwartaal van 2021 kan de raad op zijn vroegst bekijken hoeveel geld er dat jaar voor alles beschikbaar is.

Een grote meerderheid van de raadsleden was het dinsdagmiddag tijdens de raadsvergadering met de indieners van de motie eens. Alleen drie raadsleden van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur Bergen en Gemeentebelangen gooiden hun kont tegen de krib, te weinig om het af te wenden. Voorlopig heeft men het in de gemeenteraad dus niet meer over plannen en ambities die nieuwe uitgaven met zich meebrengen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl