HALstad Centraal

Rondom bedrijventerrein Boekelermeer is in 2002 een geluidzone vastgesteld, die zich uitspreidt over de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Castricum. Deze zone is achterhaald en bovendien zijn grenswaarden op een aantal locaties overschreden. Voor updates is aanpassing van het bestemmingsplan Geluidzonering Boekelermeer nodig, daarvoor is inmiddels het voorontwerp goedgekeurd door de colleges van de drie gemeenten.

Het voorontwerp legt de nieuwe geluidzone rondom het bedrijventerrein Boekelermeer vast, waarbinnen een maximale hoeveelheid geluid meetbaar mag zijn. Dit betreft echter alleen bedrijven die zich willen vestigen op lege kavels. Bestaande bedrijven behouden hun geluidrechten.

Op 16 september wordt het voorontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan de raadscommissie van gemeente Heiloo. Daarna volgen publicatie en participatie om belanghebbenden te informeren en reacties te verzamelen. Het tijdstip en de manier waarop zullen afhangen van wat er binnen de coronamaatregelen mogelijk is. Omwonenden en bedrijven zullen hierover nog informatie krijgen. (foto: Bing)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl