Streekstad Centraal

De fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar pleit er bij het college van B&W voor dat de afdeling Handhaving binnen de gemeente Alkmaar een eigen telefoonnummer krijgt. OPA wil dat alle inwoners op een laagdrempelige manier een (overlast-) melding kunnen doen bij deze afdeling. Teamleider Cees Haakman van de afdeling Handhaving ziet dat echter niet zitten.

Handhaving is telefonisch slecht tot niet bereikbaar, met name buiten kantoortijden. Dat stelt OPA. Nu kan een melding alleen gedaan worden door het centrale nummer van de gemeente te bellen (14072) of met een DigiD account. Een zeer omslachtige methode, volgens OPA-raadslid Jan Hoekzema. De (overlast)meldingen waar de politie niet aan toekomt kunnen vaak door een handhaver snel worden opgepakt, maar dan moet die wel goed bereikbaar zijn.

Jan Hoekzema: "We hebben begin dit jaar, en daarvoor ook al, gevraagd om een eigen telefoonnummer voor Handhaving. Burgemeester Bruinooge heeft dit toen al toegezegd. We vragen ons af waarom dit nog niet geregeld is."

Hij vervolgt: "Het gaat ons om de meldingen waar de Alkmaarders niet de politie voor bellen. Overlast van jongeren in de buurt of bij school, zwerfafval en dergelijke. En als ze er wel de politie voor bellen, laat die zo'n melding toch al over aan de handhavers. Het is belangrijk dat mensen direct contact hebben en er zeker van kunnen zijn dat hun melding opgevolgd wordt, ook voor hun gevoel van veiligheid."

Teamleider Cees Haakman van de afdeling Handhaving wil de situatie desgevraagd liever bij het oude laten: "Bij de gemeente hebben we afgesproken dat het Klant Contact Centrum (KCC) het eerste aanspreekpunt is. Zij kunnen heel veel vragen beantwoorden, en anders verbinden ze de melder door naar onze afdeling. Een direct nummer betekent ook dat we die moeten bemensen."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl