HALstad Centraal

Gemeente Heerhugowaard gaat na de zomervakantie met inwoners en ondernemers en andere belanghebbenden, een plan opstellen om Centrumwaard en omgeving een flinke facelift te geven. Zij kunnen hun ideeën en wensen aandragen om het gebied te verbeteren wat betreft leefbaarheid, verblijfskwaliteit, groenere inrichting en bereikbaarheid met name voor de fietser. Gestart wordt met een 'blanco vel'.

John Does, wethouder Democratische Vernieuwing, wil alle ideeën op een andere manier ophalen dan tot nu toe gebruikelijk: "Ik wil dat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te praten en te denken. Dat bereik je niet met een informatiebijeenkomst van 19:30 tot 21:00 uur. Dan sluit je heel veel groepen mensen uit. Ik denk bijvoorbeeld aan bijeenkomsten die op vrijdagmiddag beginnen en doorlopen tot in de avond, met eten en kinderopvang erbij. Mensen kunnen dan een half uurtje komen om een workshop bij te wonen, maar ook langer blijven. Wat ze willen. Maar ik kan me ook safari’s door het gebied voorstellen. Het met eigen ogen zien werkt altijd beter dan naar een kaart kijken."

Over het blanco vel: ‘Dat kan natuurlijk geen carte blanche zijn. Er komen spelregels en er zijn sowieso wettelijke regels waaraan we ons moeten houden en maatschappelijke opgaven waar we vorm aan willen geven. Op het gebied van milieu, geluid en veiligheid bijvoorbeeld. Maar ik zou het niet willen dichttimmeren met allerlei randvoorwaarden. Ik moet een slag om de arm houden, want de gemeenteraad heeft daarin het laatste woord. Diezelfde raad heeft mij overigens opdracht gegeven om de gebiedsontwikkeling van Centrumwaard volgens het proces van democratische vernieuwing uit te voeren.’

Wethouder Annette Valent: "Centrumwaard, het Raadhuisplein en omgeving zijn in de loop der jaren een verrommeld gebied geworden. Vandaar de plannen voor vernieuwing. Het is nodig het riool te vervangen in het deel van de Middenweg dat binnen Centrumwaard ligt. Dit was aanleiding om met de omgeving in gesprek te gaan over de herinrichting van dit deel van de Middenweg."

"Er is een goed participatieproces doorlopen met als resultaat een aantal inrichtingsvarianten voor het stuk Middenweg", vervolgt Valent. "Maar de voorgestelde maatregelen hebben directe gevolgen voor de omgeving. Vandaar de grootschalige aanpak die de gemeente nu voor ogen staat. We willen nu wel doorpakken met een ambitieuze planning. De gebiedsvisie en bijbehorende meespraak moeten in de maanden september tot en met november gestalte krijgen. In het eerste kwartaal van 2021 kan de raad die dan vaststellen."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl