Streekstad Centraal

Een motie die vorige week unaniem werd aangenomen in Uitgeest, kreeg donderdagavond in uitgeklede vorm dezelfde steun in de gemeenteraad van Bergen. Daarmee wordt wethouder Arend Jan van den Beld op pad gestuurd om een duidelijk signaal te geven aan de Rijksoverheid en Schiphol dat er strenge en duidelijke normen voor geluidhinder en milieuvervuiling moeten komen. Bovendien eist de gemeenteraad echte burgerparticipatie.

Het aantal ’vliegbewegingen’ op Schiphol groeit tot 2050 mogelijk met 50 procent tot 700.000 à 800.000 vluchten per jaar. Uit de ontwerp-Luchtvaartnota 'Verantwoord vliegen naar 2050' maakt de gemeenteraad op "dat er voorlopig geen normen komen om de gezondheid van omwonenden en het milieu voldoende te beschermen". Dit terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) "dringend adviseert dit wel te doen".

In de ontwerp-Luchtvaartnota stelt minister Van Nieuwenhuizen voor om de hinder van vliegtuigen minder te spreiden over de omgeving van Schiphol, maar die vooral te concentreren bij omwonenden van de aan- en uitvliegroutes van de Kaagbaan en de Polderbaan. Het aantal vluchten boven Noord-Kennemerland zou daardoor flink toenemen. Vooral Egmond ligt onder de aanvliegroute van de Polderbaan.

Tot 6 juli kunnen inspraakreacties worden ingediend. Volgens wethouder Van den Beld is die van de gemeente Bergen bijna klaar. (foto: Flo Weiss / Wiki Commons)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl