Streekstad Centraal

In een vijftal eiken op het industrieterrein Boekelermeer en in drie eiken in Park Oosterhout zijn eikenprocessierupsen aangetroffen. Stadswerk072 laat weten dat preventieve maatregelen zijn genomen en dat een gespecialiseerd bedrijf volgende week start met de bestrijding. In de tussentijd zijn de bevolkte bomen gemarkeerd met een lintje.

Brandharen van de eikenprocessierups kunnen zorgen voor jeuk, maar ook veel ergere gezondheidsklachten. De overige eiken in gemeente Alkmaar worden dan ook nauwlettend in de gaten houden en binnenkort worden feromoonvallen geplaatst in bomen waar de rups graag komt. De
vallen zijn milieuvriendelijk voor alles behalve mannelijke eikenprocessievlinders. Eenmaal gevangen kunnen ze vrouwtjes niet bevruchten. Vangplaatsen geven meteen inzicht op de locaties waar de rupsen zich bevinden.

De jonge rupsen hebben een oranje kleur. Als ze volgroeid zijn, verandert de kleur in grijsgrauw met lichtgekleurde zijden. De eikenprocessierupsen leven in groepen en maken op de stammen of dikkere takken grote nesten. De nesten bestaan uit een dicht spinsel. Vanuit hun nesten gaan de rupsen in processie op zoek naar voedsel: de eikenbladeren. Wie rupsen aantreft wordt verzocht melding te doen via stadswerk072.nl.

Op ggdhollandsnoorden.nl staat meer informatie over de rups, de gezondheidsklachten die de brandharen kunnen veroorzaken en wat hiertegen te doen. (foto Kleuske/Wikipedia)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl