HALstad Centraal

In een terugblik op de digitale informatieavond op 18 juni over het project 'Herstel verbinding Achterburggracht–Machinesloot', laat gemeente Langedijk weten dat zowel de opkomst als de sfeer goed waren en dat de definitieve uitwerking van de plannen zo weer een stap dichterbij is gekomen. Doel is begin 2021 met de aanleg te starten.

Als onderdeel van het visiestuk 'Langedijk ontwikkelt met water 2030' lanceerde de gemeente het plan om de historische vaarverbinding tussen de Machinesloot en de Achterburggracht te herstellen. Van twee mogelijke routes werd uiteindelijk gekozen voor de meest eenvoudige 'westelijke route', oftewel het rechtdoor trekken van de gracht tot aan het einde van de Machinesloot. Maar dat plan kon zeker niet iedereen in de buurt bekoren.

De vereniging ’Baas in eigen buurt’ werd opgericht om gezamenlijk te pleiten voor het oostelijke tracé. Zij vreesden dat de bruggen in hun buurt met name voor oudere wandelaars teveel problemen zouden opleveren. Die vereniging kreeg op zijn beurt kritiek voorstanders over de handelswijze. De gemeente ging niet overstag, deels door de veel hogere kosten van het oostelijke tracé, en de gemeenteraad koos uiteindelijk in maart 2019 voor west.

In de bijeenkomst werd het definitieve plan getoond, waarin wensen van omwonenden waren verwerkt. De belangrijkste aanpassingen: een smallere vaarroute, een smallere autobrug voor de Sportlaan (geen voetpad aan de noordzijde) en de De Lindenlaan fiets/wandelbrug ligt iets meer van de woningen aan de zuidzijde af. Bovendien is er aan weerszijden van die brug meer ruimte om de auto te draaien.

Er is veel aandacht voor groen. Bij de wandelbrug langs de Machinesloot blijft het buurtplantsoen bestaan en de oever van de sloot blijft zoals deze is, zonder nieuwe stijger. De smallere vaarverbinding heeft telkens aan één zijde een bloemrijke oever en aan de andere zijde een "natuurlijke oever" met waterplanten lange bakken. Er zullen twaalf bomen worden verwijderd, maar dat wordt gecompenseerd door vijftien bomen met grote diversiteit.

"Wij vinden het er allemaal erg mooi uitzien", reageerden buurtbewoners. "Maar we zijn wel een beetje geschrokken dat het plan al als definitief ontwerp wordt aangeboden". De gemeente stelde gerust dat er nog wel aan het plan geschaafd kan worden. Gevraagd werd of de Lindenlaan-brug nog verder naar het noorden kon, maar dat zou een onwenselijke slinger in de weg opleveren.

Ook werd gemeend dat er minder parkeerruimte zou zijn langs de Lindelaan, maar de gemeente plant tweezijdig parkeren, zoals dat eigenlijk tegen de regels toch al gebeurt. De lindebomen worden vervangen door beter gepositioneerde bomen, dat scheelt meteen ook honingdauw op de auto's.

Ook werd gevraagd of de aanleg en van het HVC-warmtenet, vervanging van de riolering en de herinrichting van de Bomenwijk meegenomen worden, maar dat komt volgens de gemeente pas na de vaarverbinding is aangelegd.

De plannen en alle reacties van bewoners tijdens de infoavond zijn te vinden op gemeentelangedijk.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl