Streekstad Centraal

Steeds meer taken en bevoegdheden van gemeenteraden gaan naar organisaties zoals de GGD, waardoor het zicht op de ontwikkelingen vermindert. Er is dan ook behoefte aan een stevigere greep op uitgezette taken en werkzaamheden, en dan met name wat betreft de financiële en bestuurlijke risico’s. De rekenkamers van Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk, Schagen en Texel lieten Public Profit onderzoek doen naar een van de grootste gemeenschappelijke regelingen: de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD NH).

GGD HN heeft een jaarlijkse begroting van 42 miljoen euro, inclusief Veilig Thuis, de instantie die zich bezig houdt met huiselijk geweld en mishandeling. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie er financieel goed voor staat en voldoet aan alle normen voor een gezonde financiële positie. Bovendien zijn financiële risico’s steeds beter inzichtelijk, al blijven er risico’s zonder dekking en moeilijk te voorspellen kostenposten. Zo moet Veilig Thuis iedereen helpen en het aantal aanvragen varieert per jaar. Andere taken met een 'open eindfinanciering' zijn de Wet verplichte GGZ, invoering van het digitale dossier en de moeizame invulling van vacatures.

Een andere bevinding is dat de rollen van de gemeenteraden als opdrachtgever en vooral als eigenaar, hun positie als kadersteller en controleur onder druk zetten. Ook ervaren ze nauwelijks grip op de GGD HN.

Rekenkamers bevelen gemeenteraden aan de classificatie en het management van risico's voor de GGD NH verder te verbeteren, en om aan de hand van de onderzoeksuitslagen een betere invulling te geven aan de eigen kaderstellende en controlerende rol. Tot slot wordt aangedrongen op het vinden van handvatten voor meer grip op de GGD HN.

Het rapport is maandag aangeboden aan de betrokken gemeenteraden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl