Streekstad Centraal

Na een succesvolle lancering in 2019, plaatst onderzoeksconsortium Diopsis ook dit jaar automatische insectencamera’s door heel Noord-Holland. De camera's komen onder andere in het PWN-duingebied en bij waterzuiveringen. Zowel in Alkmaar als Langedijk is een zuiveringsinstallatie voor rioolwater (RWZI). Een van de partners is het in Heerhugowaard gevestigde waterschap Hollands Noorderkwartier.

Het wereldwijd unieke camerasysteem maakt het mogelijk om volledig automatisch en op diervriendelijke wijze insecten te fotograferen. De data wordt automatisch verstuurd naar Diopsis waar de telling en de soortherkenning automatisch wordt gedaan. Vorig jaar zijn, met meer dan 80 camera’s in vier provincies, totaal rond 8 miljoen foto’s van insecten gemaakt. Er werden 19.352 soorten geteld. De meest talrijke families bleken vlinders, vliegen en muggen.

"Dit is wereldwijd het eerste goed werkende systeem waarmee efficiënt de biomassa en biodiversiteit van insecten gemeten kan worden” vertelt Vincent Kalkman, entomoloog van Naturalis. “We hopen dat het uiteindelijk niet alleen een rol gaat spelen bij het meten van veranderingen in Nederland maar bijvoorbeeld ook ingezet zal worden voor het meten van de gevolgen van het Europese landbouwbeleid op biodiversiteit". De innovatieve en diervriendelijke manier van tellen wordt dit jaar verder ontwikkeld. De ambitie is om een landelijk dekkend netwerk te ontwikkelen.

Na de resultaten uit het eerste jaar, kijken alle partijen uit naar het vervolg van het onderzoek. "Het eerste onderzoeksjaar was een groot succes", vertelt gedeputeerde Esther Rommel. "Het is lastig om te bepalen hoe het met de soorten en aantallen insecten gaat. Door deze methode krijgen we een beter beeld over de biodiversiteit in agrarische en stedelijke gebieden. De resultaten gebruiken we voor het maken van ons beleid."

Het Noord-Hollandse onderzoek is een samenwerking van onder andere de provincie, Diopsis, waterleidingbedrijf PWN, gemeente Amsterdam en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De insectencamera’s zijn ontwikkeld door Naturalis Biodiversity Center, EIS Kenniscentrum Insecten, Radboud Universiteit en COSMONiO Imaging BV.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl