HALstad Centraal

De komende weken houdt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) extra toezicht bij kitesurflocaties in Natura 2000-gebied. Kitesurfers riskeren een boete als zij buiten de officieel aangewezen locaties bezig zijn, of buiten het afgezette gedeelte van een officiële locatie.

Aanleiding hiervoor vormen kitesurfers die zich de laatste tijd niet aan de regels hielden. De Omgevingsdienst ontving hierover meerdere meldingen. De Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) heeft ook gevraagd om handhaving. Zij vinden het belangrijk dat de regels worden nageleefd omdat zij niet willen dat kitesurfers de broedende watervogels verstoren. Zij zijn juist nu in overleg met de provincie om het aantal kitesurflocaties te verbeteren en/of uit te breiden, en hebben het gevoel dat overtreders hun kansen op succes verpesten.

Jeroen Vogel, manager Toezicht en handhaving bij de OD NHN: “Het gaat erom dat iedereen zich houdt aan de Wet natuurbescherming. We treden op als we constateren dat kitesurfers in overtreding zijn omdat ze buiten een officieel aangewezen locatie in Natura 2000-gebied kitesurfen. Op dit moment is het nog broedseizoen en hebben veel watervogels nesten in de oeverzones langs het water. Door het verstoren van deze broedende vogels kan broedsucces uitblijven. Dat is daarom strafbaar.”

Camperduin, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Bergen aan Zee zijn enkele officiële kitesurflocaties in het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone. Wie daar de exacte begrenzing wil weten, moet de lokale bepalingen van de gemeente Bergen gaan bestuderen, aldus de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. (foto: Paul van de Velde : Wiki Commons)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl