Streekstad Centraal

Gemeenteraden hebben moeite met het open karakter van de herstelfondsen die colleges van burgemeester en wethouders tijdens het dieptepunt van de coronacrisis in het leven riepen. Gelijktijdig met Langedijk was ook in de Bergense raad de roep te horen voor duidelijke criteria voor besteding van de 300.000 euro die in het fonds wordt gestort.

Danny Zwart van het CDA diende donderdagavond een motie in met die strekking. Het CDA wil duidelijke kaders. Zijn motie bevat een waslijst aan voorwaarden en criteria voor verdeling van het geld en de hulp. Zo vindt het de fractie dat gekeken moet worden of de aanvraag wel de lokale gemeenschap of economie ten goede komt.

Ook zijn er zorgen of het geld wel evenwichtig over de kernen van de gemeente verdeeld zou worden. En alleen als mensen uit de kernen betrokken worden bij de maatregelen, mag het fonds daar volgens het CDA voor worden aangesproken. Volgens Zwart worden met die kaders teleurstelling en het gevoel van willekeur voorkomen. Anders zijn besluiten niet goed uit te leggen.

Gemeentebelangen, PvdA, Kies Lokaal en D66 konden zich er wel in vinden. De partijen schaarden zich achter het idee dat moet worden gekeken of zo’n initiatief uitvoerbaar is. Bovendien was er steun om erop te letten of de balans tussen leefbaarheid en economie niet onnodig wordt verstoord en of de veiligheid en volksgezondheid niet in gevaar komt.

Maar van de VVD en GroenLinks was er nog geen steun. De kersverse VVD-fractievoorzitter Meis de Jongh vond de motie ’sympathiek’, maar meende dat eerst een discussie daarover moet plaatsvinden. Het herstelfonds staat pas volgende week op de agenda van de Algemene Raadscommissie. Dat gold ook voor een andere motie van Gemeentebelangen en CDA om het uitstel van inning van toeristen- en precariobelasting, huur, bouwleges en marktgelden te verlengen tot 1 oktober. Nu zou dat 1 juli verlopen.

De initiatiefnemers moesten zich daarbij neerleggen, ook al omdat voor hun moties nog net geen meerderheid leek te zijn. 4 juni gaat de discussie verder.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl