HALstad Centraal

OPA stelt het college van Alkmaar over de escalerende overlast in de wijk Overdie, die er toe leidde dat er cameratoezicht wordt ingesteld op de hoek van de Melis Stokelaan en de Percivalstraat. Cameratoezicht die nota bene een aantal jaren geleden nog was opgeheven, na succesvol terugdringen van de (jongeren-) overlast.

In een politierapport van 8 mei werd geconcludeerd dat in de directe omgeving van de Melis Stokelaan sprake is van "structurele en ernstige overlast" en dat omwonenden zich minder veilig voelden. OPA-raadslid Anjo van de Ven herkent dit: "Al vanaf de jaarwisseling krijgen wij vanuit de buurt duidelijke signalen dat (drugs-) overlast, brandstichting en intimidatie fors zijn toegenomen. Sinds het begin van de Ramadan en wellicht ook verband houdend met de coronamaatregelen zelfs in heviger mate."

"Dit na een periode waarin met een gerichte 'frontlijn' aanpak de (jongeren-) overlast juist flink was teruggedrongen", vervolgt Van de Ven. "In die tijd werd aan jongeren, naast een stevige confronterende aanpak, ook een concreet perspectief geboden op een ander leven, door het aanbieden van begeleiding bij scholing, opleiding en het vinden van werk."

Bruinooge had in november nog aangegeven dat de frontlijn aanpak nog van kracht was, maar na de tumultueuze jaarwisseling in Overdie zetten OPA en SPA hier hun vraagtekens bij. En er volgden nog meer raadsvragen. Uit antwoorden bleek dat frontlijnaanpak niet meer door de frontline manager werd uitgevoerd, maar een gebiedsmedewerker sociale veiligheid. "Die rol werd tot 1 april vervuld door de gebiedsregisseur of gebiedsconsulenten, en beleidsadviseurs Openbare Orde en Veiligheid", aldus het college.

Van de Ven: "Er is een nieuwe aanpak ‘ingevlogen’ en er werd geen gebruik meer gemaakt van frontline managers en het Jeugd Preventie Team (van No Limit / Trefpunt red.). Een onderbouwing daarvan ontbreekt".

Een opmerkelijke stelling, want het college antwoordde tevens dat de overheveling bedoeld was om de aanpak binnen de gemeente te waarborgen, en dat het besluit hiertoe was genomen op basis van interne en externe adviezen. Of er sinds 1 april is nog een gebiedsmedewerker sociale veiligheid bestaat, is echter niet duidelijk.

Hoe dan ook, OPA vindt dat de huidige uitvoering van het beleid niet goed werkt en wil dat er wat aan gedaan wordt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl