HALstad Centraal

De gemeenteraad van Langedijk stemde dinsdag unaniem voor een motie waarmee wordt aangegeven dat discriminatie en intolerantie binnen de gemeente moeten worden aangepakt. De motie, met daarin een aanpassing op de originele versie, was ingediend door VVD, samen met GroenLinks. Burgemeester Kompier liet al weten dat het college de motie omarmt omdat juist nu een krachtig signaal tegen discriminatie moet worden afgegeven.

In de originele motie werd vooral ingegaan op antisemitisme. Dit in het kader van 75 jaar Auschwitz en het steeds meer de kop op steken van haatzaaiende uitlatingen en geweld. Inmiddels moeten volgens de VVD meerdere synagogen door politie en militairen worden beveiligd, en zijn hebben talloze joodse gemeenschapscentra en scholen extra veiligheidsmaatregelen genomen.

In de uiteindelijke versie wordt uitgesproken tegen alle vormen van discriminatie en intolerantie en daarbij wordt Artikel 1 van de Grondwet genoemd: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan".

Vanuit de CU en GL werd nog benadrukt dat vol ingezet moet worden een inclusieve samenleving, met ruimte voor minderheden, waarin iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Burgemeester Kompier zag daarin onder andere een rol voor scholen weggelegd.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl