Streekstad Centraal

Door oplopende kosten en onzekerheden willen veel gemeenten de komende jaren bezuinigen. Met name de overheveling van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en opvoedingssteun vanaf het Rijk drijft lokale overheden op kosten. Voor Heerhugowaard is vooral de gemeentefusie met Langedijk van belang, blijkt uit onderzoek van mediapartner NH Nieuws.

De fusie met Langedijk leidt tot schaalvergroting, die doorgaans efficiëntie verhoogt en kosten bespaart. Heerhugowaard gaat daarnaast "financieel scherper aan de wind varen", maar dat betekent vooral dat wordt geprobeerd begrotingen strakker op te stellen. Zo blijft meer geld beschikbaar om ergens anders in te steken.

Er wordt geïnvesteerd in infrastructuur en duurzaamheid, vooral in de nieuwbouw. Ook wordt ingezet op sport en bewegen: openbare ruimten worden ‘beweegvriendelijker’ en er komt onderzoek onder bewoners wat betreft sportvoorzieningen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl