Streekstad Centraal

Door oplopende kosten en onzekerheden willen veel gemeenten de komende jaren gaan bezuinigen. Met name de overheveling van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning vanaf het Rijk drijft lokale overheden op kosten. Gemeente Alkmaar wil vanaf 2021 totaal 1,6 miljoen euro besparen, al wordt er ook flink geïnvesteerd. Dat blijkt uit onderzoek van mediapartner NH Nieuws.

Alkmaarders zullen doorgaans weinig merken van de bezuinigingen. Er wordt intern gereorganiseerd, zodat de flexibiliteit en mobiliteit worden vergroot, en de inhuur van (dure) externe expertise wordt teruggedrongen met interne opleiding. "We kunnen iets goedkoper werken door efficiency en digitalisering intern", aldus een woordvoerder van de gemeente.

De digitalisering in het parkeerbeleid gaat ook kosten besparen. Nadat LA-fractievoorzitter Maya Bolte dinsdag opnieuw pleitte voor de papieren bezoekerskaart, zei wethouder Elly Konijn: "Dat kost gewoon een ton op jaarbasis, en dat weet u". Verder wordt er voor 51 miljoen aan gemeentelijk vastgoed opzij gezet en gaat de onroerende zaakbelasting (OZB) voor niet-woningen omhoog. Ook wil Alkmaar besparen op subsidies, maar hier wordt nog onderzoek voor gedaan.

Tegenover de bezuinigingen staan investeringen in versnelling van de woningbouw, duurzaamheid en aanpassing op de klimaatverandering. Daarnaast gaat er extra geld naar culturele doelen, zoals het Podium Victorie en het Kaasmuseum. En er wordt er werk gemaakt van 'Alkmaar Fietst': er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Bovendien wordt de gemeentelijke schuld verlaagd, wat kosten op rente scheelt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl