Streekstad Centraal

De Alkmaarse gemeenteraad heeft maandag de motie 'Alkmaarse communicatie niet alleen digitaal!' aangenomen. De motie was ingediend door de SeniorenPartij Alkmaar met steun van OPA, GroenLinks, PvdA, BAS en Leefbaar Alkmaar en was daarmee al verzekerd van een meerderheid in de raad. D66 stemde tegen. De fractie is wel voor communicatie via papier, maar vond de motie te vaag over hoe ver daarin te gaan.

SPA had signalen ontvangen van Alkmaarders dat zij soms belangrijke informatie van de gemeente misliepen, bijvoorbeeld vergunningsaanvragen, evenementen, bestemmingsplanwijzigingen of parkeerbeleid, omdat ze geen computer hebben of er niet goed mee om weten te gaan. In de motie werd ook verwezen naar de wens van de Nationale Ombudsman uit april 2019, dat er door overheden niet alleen digitaal informatie verstrekt moet worden.

Het Alkmaarse college wordt middels de motie opgedragen om ervoor te zorgen dat inwoners niet alleen digitaal goed van informatie worden voorzien, maar ook ouderwets via een huis-aan-huis blad en/of per brief wanneer dit nodig lijkt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl