Streekstad Centraal

Gemeente Heerhugowaard doet onderzoek naar de veiligheidsbeleving van inwoners, middels een online enquête die tot en met zondag 9 februari is in te vullen. De resultaten worden gebruikt bij het vormgeven van het nieuwe veiligheidsbeleid. De resultaten worden rond de zomer verwacht.

Sinds 2013 neemt de gemeente Heerhugowaard deel aan de landelijke Veiligheidsmonitor, die om het jaar wordt uitgevoerd. Zo’n monitor betreft criminaliteitscijfers en ook het veiligheidsgevoel van inwoners. Die houden in Heerhugowaard geen gelijke tred met elkaar: de geregistreerde misdaad nam tot eind 2019 af maar het veiligheidsgevoel steeg niet.

De gemeenteraad gaf daarom het college in juli 2019 opdracht tot een aanvullend onderzoek naar de ervaren veiligheid van Heerhugowaarders, om zo tot de kern van het probleem te komen. De enquête staat op startvragenlijst.nl/heerhugowaard. Deelnemers aan het burgerpanel Heerhugowaard en het huurderspanel Woonwaard krijgen automatisch per email een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl