Streekstad Centraal

Een motie tegen nieuwe windturbines of zonneparken in het buitengebied van Alkmaar, en dan met name de Schermer, is door de gemeenteraad verworpen. OPA diende de motie in, gesteund door de Seniorenpartij. Leefbaar Alkmaar en BAS, maar geen van de andere raadsleden kwam aan boord. Inclusief GroenLinks dus, die zelfs met pittige kritiek kwam.

In de Regionale EnergieStrategie (RES) staat dat er gebieden moeten worden aangewezen voor windturbines en zonneparken. Gemeenten coördineren de inspanningen via de RES, maar bepalen ieder voor zich wat geschikte locaties zijn. OPA, SPA, LA en BAS willen er helemaal niets bij hebben in het Alkmaarse buitengebied en dan met name de Schermer.

D66 vond de motie nogal voorbarig, omdat er nog niets meer op papier staat dan mogelijke locaties. Raadslid David Schultz haalt aan dat er nog allerlei stappen moeten worden doorlopen, met voor inwoners volop de mogelijkheid om te reageren. GL-fractievoorzitter Bas de Leeuw was scherper, aangezien in de motie gesteld wordt dat er een plan is om in de Schermer windturbines te plaatsen. "Dat is niet waar. Er is geen enkel plan". De Leeuw benadrukte dat het om opties gaat, en dat de provincie en gemeenten gelijkwaardige partners zijn. OPA-raadslid Ruud van Lier hield vol: "U kunt steggelen over een woordje, maar het is toch echt als een plan van de provincie gebracht". De Leeuw voelde zich niet geroepen nog te reageren. Overigens werd de bewoording over "een plan" naderhand met de pen aangepast.

BAS-voorzitter Willem Peters bood Van Lier steun. Hij vindt de motie zeker niet voorbarig en hield ook vol dat het om een provinciaal plan gaat, maar Bas de Leeuw maakte daar korte metten mee. "Volgens mij gooit de heer Peters nu alles op een hoop." De Leeuw stelde dat de RES inderdaad plannen toont om windturbines te plaatsen, maar dat er geen plan in staat om dat in de Schermer te doen. Bovendien is de RES niet van de provincie, die is alleen gelijkwaardig partner.

PvdA-raadslid Mohamed Nabih hintte naar hypocrisie. Van Lier meent dat de de provincie de burgerparticipatie verstoort door opties te geven, maar volgens Nabih ontneemt het bij voorbaat uitsluiten van het Alkmaarse buitengebied de inwoners juist inspraak.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl