Streekstad Centraal

OPA en SPA hadden niet het idee dat de front-lijn-aanpak in Overdie was gehanteerd tijdens de jaarwisseling, maar het college stelt in antwoord op vragen dat dit wel degelijk het geval was. En de stichting achter No Limit vond openstelling van het Trefpunt helemaal niet nodig, maar op verzoek van de gemeente is dit toch tot middernacht gedaan.

Tijdens Oud en Nieuw werkte Gebiedsteam Overdie op basis van de inzet tijdens de jaarwisseling 2018-2019, aldus het college. Wel had Stichting Ontlast De Wijkoverlast activiteiten voor jongeren tot binnen Trefpunt 'No Limit' beperkt. Op straat waren jongerenwerkers van Turn-Over actief. Dit werk was gepland tot 23:00 uur, maar de dienst hebbende jongerenwerker rondde zijn activiteiten een uur eerder af.

No Limit adviseerde zelf om het Trefpunt dicht te houden omdat er weinig animo voor zou zijn. "Omdat wij de positieve ervaringen van eerdere jaarwisselingen wilden continueren hebben we No Limit gevraagd het Trefpunt toch open te stellen", aldus het college. Uiteindelijk werd afgesproken om het Trefpunt tot middernacht te openen.

OPA en SPA vroegen ook welke partners betrokken waren bij de voorbereidingen voor de jaarwisseling in Overdie. Het college noemt Stadswerk072, de Veiligheidsregio, politie, woningbouwverenigingen, No Limit, Turn-Over, Overdie Ontmoet, de Jeugd- en gezinscoach en vanuit de gemeente Handhaving, de gebiedsregisseur en het Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

De twee fracties vroegen ook waarom raadsleden via de media van de chaos in de wijk moesten vernemen. Het college wachtte echter tot alle feitelijke informatie verzameld was en "de politie heeft op de gebruikelijke wijze over de jaarwisseling gecommuniceerd met de gemeente en met de pers." (foto: Instagram pol_bwijnen)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl