Streekstad Centraal

De rechtbank in Alkmaar velt pas komende donderdag een oordeel over de 39 bomen die moeten worden gekapt om de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Alkmaar mogelijk te maken. De actiegroep Red de Hout wil de kap voorkomen omdat bijzondere vleermuizen, die in het gebied leven, verstoord worden. Maar het ziekenhuis heeft haast. "Als we moeten wachten lopen we flinke vertraging op", aldus een woordvoerder van NWZ tegen mediapartner NH Nieuws.

Omdat er beschermde vleermuizen in de Hout leven heeft de Noordwest Ziekenhuisgroep een ontheffing gekregen voor vier verschillende vleermuissoorten. Om die ontheffing te krijgen moet het ziekenhuis wel maatregelen nemen om de diertjes zo min mogelijk te verstoren. Volgens Liesbeth Diesfeld, advocaat van Red de Hout, heeft de NWZ hierbij elke vorm van zorgvuldigheid met voeten getreden.

Het ziekenhuis heeft volgens de actiegroep meerdere regels overtreden. Zo zijn er inmiddels al zeventig bomen gekapt die op het ziekenhuisterrein stonden. Dat gebeurde volgens Red de Hout nog voordat de vergunning was verleend. De werkzaamheden moesten bovendien worden uitgevoerd onder toezicht van een vleermuisdeskundige maar dat is niet gebeurd. "Als de rechter dat toestaat, kan in feite iedereen zonder vergunning kappen. Of staat het ziekenhuis boven de wet?", aldus Johan Bos van Red de Hout.

Ook in het plaatsen van vleermuiskasten is de NWZ volgens de actiegroep nalatig geweest. Sommige vleermuizen zijn boombewoners en gaan nooit jaarrond in een kast zitten. Bovendien hangen ze op plekken waar teveel licht is en zullen ze dus nooit gebruikt worden, zegt de groep.

Maar volgens de omgevingsdienst van de Provincie Noord-Holland is er niets mis met de ontheffing die ze hebben afgegeven. Het ziekenhuis wil dan ook zo snel mogelijk aan de slag met de bomenkap. "Waar wij ons zorgen om maken is dat als we de bomen niet voor het broedseizoen mogen kappen we driekart jaar vertraging oplopen", vertelt Sanne van Hoolwerff van NWZ. "Dat is heel lang als je ziet hoe we nu de zorg omhoog houden in een oud gebouw."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl