HALstad Centraal

De Raad van State verwierp woensdag alle bezwaren die omwonenden maakten tegen de nieuwbouwplannen voor zes starterswoningen aan de Parallelweg in Sint Pancras. Het plan van Stichting Woel, in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, krijgt daarmee groen licht.

De achterliggende gedachte van de meeste bezwaren is vrees voor teveel drukte in de buurt, door meer mensen en hun auto's. Er zou een tekort van twaalf parkeerplekken ontstaan, maar de Raad van State kwam op een vermindering van tien uit. De zes huizen krijgen echter een eigen oprit en binnen een straal van 100 meter komen drie extra plekken. Dat vond de Raad genoeg. Ook willen de omwonenden dat de huizen, bedoeld voor een- en tweepersoons huishoudens, alleen gaan naar jongeren en starters uit Sint Pancras, dus geen gezinnen met (drukke) kinderen. Dit staat echter niet in de planregel. De Raad beaamt dat de gronden alleen zullen worden verkocht aan leden van Kopersvereniging De Ark. Dit werkt al als een filter.

Een ander bezwaar was het verlies van groen, maar de Raad vindt dat de gemeente voldoende garanties biedt voor behoud. Ook zou het plan niet stroken met de Regionale Woonvisie en de Woonvisie Langedijk 2014-2030, maar daar was de Raad het niet mee eens, vooral omdat hierin breder gekeken wordt dan een enkele straat of buurt. Bezwaren over teveel verstedelijking en schaduw voor direct omwonenden werd ook weerlegd.

Alle plantechnische bezwaren waren voorafgegaan door een bezwaar over onvoldoende betrokkenheid bij de planfase. De Raad constateerde echter dat de wettelijk inspraakprocedure is gevolgd, en dat volstaat. Bij de gemeente was al geklaagd over gebrek aan betrekking. Het college stelde destijds vast dat Stichting Woel hiervoor informatieavonden en andere activiteiten had opgezet.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl