HALstad Centraal

Alkmaarders mogen niet tot armoede gedreven worden door opgelegde verduurzaming. Politieke partijen bleken dinsdagavond in de Commissie Ruimte van mening te verschillen over maatregelen en hoe ambitieus de gemeente moet zijn, maar duidelijk was dat niemand er echt onder mag lijden.

In het Programma Duurzaam Alkmaar 2020-2024 wordt teruggeblikt op de afgelopen vier jaar. Het was de bedoeling dat CO2-uitstoot 20 procent lager moest liggen dan in 2010, dat 20 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen komt en er 20 procent minder energieverbruik is dan in 2008. Maar ondanks dat recente getallen nog niet beschikbaar zijn, is al wel duidelijk die niet hoog genoeg zullen zijn. Dat wordt opgemaakt uit extrapolatie van een overzicht uit 2017. Toen kwam Alkmaar uit op 6,6 procent, 6 procent en 8,4 procent. Moet wel gezegd worden dat de duurzame energieproductie steeg met 31 procent, als men de levering van HVC aan buurgemeenten negeert.

Het falen zorgde natuurlijk voor kritische vragen over de haalbaarheid voor 2024. Het hoofddoel is 25 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990. Dit ligt in lijn met het nationale Klimaatakkoord. Daarvoor moeten er onder andere jaarlijks 10.000 zonnepanelen bijkomen in de gemeente, zodat over vier jaar 16 procent van alle energie voor gemeente Alkmaar duurzaam wordt opgewekt.

Diverse partijen struikelden over het gebrek aan recente cijfers.  En daarbij wil de VVD ook weten hoe het zit met de prestaties van omliggende gemeenten. De partij meent dat regionale samenwerking noodzakelijk is, dus moet ook duidelijk zijn wat de ambities van de buurgemeenten zijn.

CDA en OPA willen ervoor waken dat de bouw niet zucht onder beperkende maatregelen. De PvdA wil onderzoek naar mogelijke locaties voor nieuwe windmolens en windmolens.

Het vergaderpunt werd ingeleid door Josko Kester. De Alkmaarder werkt bijna 25 jaar de energiesector. Hij prijst de brede ambities, maar vindt dat de warmtetransitie er "bekaaid vanaf komt". Hij wil meer aandacht voor (na-)isolatie van huizen, volgens hem op lange termijn goedkoopste optie. Hierover komt een onderzoek maar Kester riep de Commissie  op om dan ook door te pakken.

Overigens biedt het Warmtefonds leningen tot 25.000 euro tegen 2 procent, maar Kester zou graag ook gemeentesubsidie zien. "Als we zonnepanelen kunnen subsidiëren, waarom niet isolatie?" De Commissie heeft wel oren naar mogelijkheden tot subsidie. De burger mag niet tot armoede gedreven worden om maar aan de eisen te voldoen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl