HALstad Centraal

Heerhugowaard heeft zo’n 5.000 sociale huurwoningen. Dat is rond 20 procent van alle woningen in de gemeente. Toch is er een schreeuwend tekort. "Veel te weinig, want zie daar maar eens voor in aanmerking te komen", vindt de moeder van een woningzoekende dochter in Heerhugowaard, die beiden anoniem willen blijven in een interview met Stadsnieuws. De redactie interviewde ook een beleidsambtenaar Wonen.

"Intussen zit mijn dochter bij SVNK met een wachttijd van ruim 7 jaar voor een betaalbare woning in Heerhugowaard", legt de moeder uit. En ze zegt het maar ronduit: "Bij zo’n krappe woningmarkt is het zuur als je dan hoort dat vluchtelingen uit dat azc hier in Heerhugowaard voorrang krijgen, terwijl onze kinderen die hier al hun hele leven wonen er steeds naast grijpen."

De beleidsambtenaar begrijpt de frustratie, maar kan er niets aan doen en benadrukt dat de aantallen niet groot zijn: "Iedere gemeente heeft van het Rijk opdracht om per jaar een aantal statushouders te huisvesten. In Heerhugowaard zijn dat er 18 in de eerste helft van 2020. Een gezin met twee kinderen telt daarbij gewoon voor vier personen." De statushouders komen ook niet zonder meer uit het Waardse azc. "Ze komen uit heel Nederland, net zoals de azc-bewoners uit Heerhugowaard naar andere gemeenten gaan."

En ander misverstand is wel eens dat gemeenten goud willen verdienen aan grond. Maar gemeente Heerhugowaard wil juist de prijzen voor sociale woningbouw lager houden en werkt daaraan met potentiële investeerders. "De grondprijs voor woningbouw in de sociale huur- en koopsector is per vierkante meter lager gesteld dan die voor woningen in de duurdere sectoren. Wij merken dat dat werkt."

Gemeente Heerhugowaard bezit sowieso niet veel grond meer om te kunnen verkopen. "We hebben nog grond in De Draai en in Westpoort waar het ziekenhuis zou komen, maar er is nog geen besluit genomen over de invulling van Westpoort. Daarmee houdt het wel op. En zoals gezegd, op die locaties proberen we sociale bouw te bevorderen. We denken nu dat de komende jaren nog zo’n 600 nieuwe sociale huurwoningen nodig zijn."

Wooncorporaties hebben zelf minder grond, zijn door het Rijk gebonden aan regeltjes, en veel grond is er dus niet meer bij de gemeente te kopen. Extra obstakels dus. Evengoed doen de gemeente en de corporaties hun best om aan de vraag te kunnen voldoen. "Als gemeente streven we op die manier naar 30 procent sociale nieuwbouwwoningen."

"Ook veel private partijen willen best hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar voor hen geldt, net als voor woningbouwcorporaties: het moet financieel wel haalbaar zijn", wijdt de beleidsambtenaar verder uit.

De meeste van de ongeveer 5.000 woningen in de sociale verhuur is in handen van Woonwaard. Wie in aanmelding wil komen moet minimaal 18 jaar oud zijn en ingeschreven staan de SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland). De gemiddelde wachttijd is, zoals de moeder al zei, op dit moment zo’n 7 jaar.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl