Streekstad Centraal

BAS wil twee regelingen in de sociale verhuur schrappen: die voor asielzoekers met een verblijfsstatus en voor Amsterdammers. Het duurt sowieso al jaren voordat zoekende Alkmaarse een huurwoning kunnen bemachtigen, maar deze regelingen maken de wachttijd nog eens een stuk langer. "We willen weer gelijke monniken, gelijke kappen", aldus BAS-raadslid Ben Bijl.

"Ambtelijke navraag leerde me dat Regio Alkmaar met wooncorporaties en zorgverleners heeft afgesproken dat jaarlijks tot 25 procent van het aanbod kan worden toegewezen aan diverse groepen. In aanmerking komen onder andere mensen met bepaalde zorgindicaties, mantelzorgers, maar ook statushouder", zo stelt Ben Bijl van BAS. "Daarnaast is er nog de urgentieverklaring voor dreigende dakloosheid of medische/psychische noodzaak." 

Toen landelijk de urgentieregeling voor statushouders werd opgeheven volgde officieel alleen Alkmaar, maar daarvoor in de plaats biedt de gemeente nog wel huisvesting op basis van prestatieafspraken. Dat gaat BAS nog steeds te ver. Daarom stelt de lokale partij vragen aan het college. En Amsterdam mag dan wel uit zijn voegen barsten, BAS begrijpt niet waarom er voor hen een regeling is: "We zijn kortom weer een overloopgemeente voor Amsterdam, daar worden mogelijk 7500 woningen voor gereserveerd".

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl