Streekstad CentraalGemeente Heerhugowaard is positief over een woningbouwplan van Amigo Plant aan de Waarderhout. De huizen moeten komen in plaats van de bestaande kassen van het bedrijf aan de Jan Glijnisweg in ’t Kruis. Een voorontwerp bestemmingsplan is ligt tot en met 31 december ter inzage.
Amigo Plant wil verhuizen naar het glastuinbouwgebied Alton. Ter bekostiging heeft de teler een plan bij de gemeente ingediend voor woningbouw op de plek van de bestaande kassen aan het bos. Door de gemeente zijn kwaliteitseisen gesteld aan de ontwikkeling van deze locatie voor bosaanleg. Het plan moet dan ook aansluiten bij natuurinclusief bouwen, ambities als ‘verduurzaming’, ‘klimaat robuust ontwikkelen’, versterking van ecologische en natuurwaarden, ‘behouden en bevorderen van biodiversiteit’ in het gebied.


Amigo Plant zorgt in 't Kruis voor behoorlijk wat vrachtwagenverkeer. Een gedeeltelijke verhuizing naar het Altongebied zou de bijkomende verkeersoverlast en soms onveilige situaties wegnemen. "Woningbouw op de plek in de Waarderhout biedt een kans om woningbouw te combineren met uitbreiding van het bos en op die manier een unieke woonplek in Heerhugowaard te creëren", aldus de gemeente.
In juli zijn de omwonenden gehoord over de plannen. Het merendeel was positief, al was nog niet bekend hoeveel woningen er moeten komen en om wat voor typen het gaat. Er waren ook kritische vragen. Zo werd gevraagd naar de beoogde toekomstige verkeersdrukte, hoe lang de bouw duurt en er werd ook gevraagd of er niet al genoeg woningen staan in Heerhugowaard. (foto: gemeente Heerhugowaard)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl