HALstad Centraal

In Langedijk wordt door GroenLinks opnieuw aan de bel getrokken vanwege de zeer hoge uitgaven aan extern personeel. De fusiepartner van Heerhugowaard gaf vorig jaar al 4 miljoen euro uit en dit jaar dreigen de totale kosten op te lopen naar krap 5 miljoen. Het totale jaarbudget is 1.295.000 euro en dat is na negen maanden al overschreden, de teller staat op  2.246.000 euro.

GL hekelt ook de gebrekkige verantwoording door het college. "De slotwijziging 2019, op 15 november gepubliceerd, is normaal gesproken de plek, waar tegenvallers en meevallers ten opzichte van de begroting door het college aan de raad gerapporteerd worden. Hier wordt slechts een enkele overschrijding van het budget voor de inhuur van extern ingeleend personeel ten bedrage van 221.000 euro gemeld. Een wel erg summiere verklaring."

De partij erkent dat de gemeentefusie met Heerhugowaard investeringen vraagt en dat externen ook nodig waren omdat vast personeel vinden "niet goed is gelukt", maar maakt zich zorgen om de fikse overschrijding.

Het Langedijker college wordt gevraagd welke maatregelen genomen worden om een verder oplopen van de - voor de raad oncontroleerbare - uitgavepost te stoppen en welke firma’s bij de inhuur betrokken zijn.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl