HALstad Centraal

Provincie Noord-Holland heeft de norm voor grondvervuiling met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) aanzienlijk verruimd. Uit metingen op 100 plekken is vastgesteld dat overal tot 1,5 µg/kg in de grond zit. Grond tot die waarde mag nu binnen Noord-Holland gewoon verplaatst worden. Bij een hogere waarde moet eerst grondonderzoek op locatie gedaan worden en volgt mogelijk grondsanering. In gemeente Alkmaar is een waarde van 1,7 µg/kg gemeten in de omgeving van Zuidschermer en Grootschermer.

De verruiming levert geen extra risico's op voor mens en milieu, maar geeft wel meer ruimte aan grondprojecten. Gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, Adnan Tekin:"Dit is goed nieuws voor iedereen die met grondprojecten bezig is. Het schept duidelijkheid en biedt gemeenten realistische kaders waarbinnen hergebruik van grond kan plaatsvinden."

De provincie doet een oproep aan gemeenten om op basis van de achtergrondwaarden hun bodemkwaliteitskaarten vast te stellen. De provincie overlegt met gemeenten en het bedrijfsleven om te inventariseren waar knelpunten zitten en wat er nodig is om deze op te lossen, zodat overal in Noord-Holland de bouwprojecten weer van start kunnen. (foto: Pixabay / Luis Iranzo Navarro-Olivares)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl