HALstad Centraal

Maandag is gestart met de herinrichting van het fietspad en de parkeerplaatsen langs het oostelijke deel Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar.  Zowel bedrijven als omwonenden ervaren overlast van de hoge parkeerdruk. Er worden 43 extra parkeervakken gecreëerd. Omdat hiervoor het fietspad richting het water verlegd moet worden, wordt de kans meteen aangegrepen om deze, voor fietsers belangrijke, verkeersader te verbreden.

Aannemersbedrijf Gebr. Min BV voert grond- bestratings- en asfaltwerkzaamheden uit. In het kader van klimaatbestendigheid zal het regenwater van de nieuwe parkeervakken afwateren naar de berm en de naastgelegen sloot.

Het nieuwe fietspad wordt gesubsidieerd door de Provincie. De bedrijven en huizen van omwonenden blijven gedurende de uitvoeringsperiode bereikbaar. Parkeerproblemen worden zoveel mogelijk voorkomen door de werkzaamheden in de bouwvak, gefaseerd, uit te voeren. De aannemer houdt omwonenden op de hoogte over de planning.

Meer informatie is te vinden op de website van Stadswerk072.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl