Streekstad Centraal

Dinsdag heeft de raad van gemeente Langedijk het college toestemming verleend tot het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard. Met deze formele stap tot het bundelen van de krachten komt de ambtelijke fusie per 1 januari 2020 meer en meer in zicht.

De GR Werkorganisatie is een formele stap in de formatie van een gefuseerde ambtelijke werkorganisatie, die alle gemeentelijke taken voor de beide colleges uitvoert, voor zover deze niet aan derden zijn of worden opgedragen.

Denk daarbij aan ontwikkeling en voorbereiding van beleid, uitvoering en handhaving van beleid en wettelijke regelingen, toezicht op aan derden uitbesteed werk en het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel, informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl